Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej

Niepełnosprawni

Informacje dla niepełnosprawnych

Informujemy, że osoby niesłyszące i głuchonieme mogą korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Lubyczy Królewskiej.


Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  1. Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Lubyczy Królewskiej zamiar korzystania z tłumacza.

  2. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w Urzędzie.

  3. Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://uglubyczakrolewska.bip.lubelskie.pl lub www.lubycza.pl, lub

  2. Wysłać sms z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody komunikowania się pod numerem telefonu komórkowego: 506 191 240, lub

  3. Za pomocą faksu nr 84 6617412, lub

  4. Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej sprawnie komunikacyjnie, pod numerem telefonu: 84 6617002, lub

  5. Wysłać e-mail z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody komunikowania się pod adres: gmina@lubycza.pl, lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą epuap.gov.pl.

    Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Urzędzie osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.