Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej

Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2015 rok
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2014
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2013
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2012
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2011
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2010
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2004
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Szkoła Podstawowa im. gen. Nokodema Sulika w Lubyczy Królewskiej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2018
Kierownik Referatu Oświaty
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe Wójta za rok 2006
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2004
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2015
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2003
Kierownik Referatu Oświaty
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2016
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2010
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2004
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2004
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Wójt Gminy
Oświadczenie Burmistrza Lubyczy Królewskiej za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2010
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Lubyczy Królewskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Lubyczy Królewskiej za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2018
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2014
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2013
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2012
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2011
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2010
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2004
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2015
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2018
Szkoła Podstawowa Machnów Nowy
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2015
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2014
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2013
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2012
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2011
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2010
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Kierownik Referatu Oświaty
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2014
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2013
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2012
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2011
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2010
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za rok 2010
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za rok 2004
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Kierownik Referatu Oświaty
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2018
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2015
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2018
Szkoła Podstawowa Machnów Nowy
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2013
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2012
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Zakład Usług Komunalnych w Lubyczy Królewskiej
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2010
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2004
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2003
Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2004
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2003
Szkoła Podstawowa Machnów Nowy
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2004
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za rok 2004
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Szkoła Podstawowa Machnów Nowy
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2004
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2003
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej za 2018 rok
Szkoła Podstawowa w Hrebennem
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2004
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2003
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2010
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Szkoła Podstawowa Machnów Nowy
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2011
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Szkoła Podstawowa Machnów Nowy
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2014
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2013
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2012
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2011
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2010
Szkoła Podstawowa w Żurawcach
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2004
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2003
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2018
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2014
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2013
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2012
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2011
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2010
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2006
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2003